TOP

Håndtering af persondata

Tak for din interesse og ansøgning om at blive en del af Illums Bolighus' team. Vi vil snarest gennemgå din ansøgning, og du vil høre fra os i løbet af to uger. Vi vil orientere dig om, at vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:

1. Illums Bolighus CVR: 36573394 kontakt HR chef Annette Ypkendanz

2. Formålet med vores behandling af oplysningerne er besættelse af en evt. ledig stilling hos os, og behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Illums Bolighus forfølger den legitime interesse at besætte stillingen med en passende kandidat.

3. Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Illums Bolighus i forbindelse med en evt. ansættelse. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være Illums Bolighus' HR afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

4. Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

5. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på ethvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte Illums Bolighus HR chef Annette Ypkendanz på ay@illumsbolighus.dk.

6. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.Datatilsynet.dk

7. I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.

Med venlig hilsen,

HR chef Annette Ypkendanz ay@illumsbolighus.dk