TOP

INTERNE TILTAG


Vi har i adskillige år anvendt LED lyskilder for at minimere eget energiforbrug i butikkerne og på kontorerne.

Vores årlige katalog, som også er tilgængeligt online, bliver trykt på FSC-certificeret papir og bærer eco-label. Dette sikrer ansvarlig skovdrift og minimerer negativ påvirkning af miljøet.

Vi har udskiftet vores plastikposer med poser af genanvendt plastik.

Vores gavepapir er FSC-certificeret med papir fra svensk skovbrug og trykt med vandbaserede farver.

Ligestilling har i årtier været forankret i vores DNA og er en naturlig del af vores virksomhed. Vi har fokus på kvindelig indflydelse og ansvar på alle niveauer i virksomheden. Pt. har vi 11 kvindelige og 7 mandlige chefer i koncernen. 

Vi ansætter og uddanner mange elever, både i butikkerne og i vores dekoration. Vi ønsker at give vores viden, kultur og ekspertise videre til de næste generationer.

Vi samarbejder med jobcentrene og hjælper mennesker med at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

 Vi har i 2023 påbegyndt udarbejdelse af et klimaregnskab for hele Illums Bolighus-koncernen. Dette er første, store skridt på vej mod en mere klimabevidst forretningsførelse. Vores mål med klimaregnskabet er løbende at blive bevidste om vores rolle samt forbedre os på parametrene inden for klima, miljø og socialt ansvar.